Predmet

Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)

Základná škola Jána Zemana Nová Baňa, Nová Baňa

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Školská 44/6, Nová Baňa
Aprobácia
Slovenský jazyk a literatúra
Termín nástupu
1.5.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
24.4.2023
Rozsah úväzku
100% (zastupovanie počas rodičovskej dovolenky)
Počet študentov školy
408
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
• žiadosť o prijatie do zamestnania,
• profesijný štruktúrovaný životopis,
• súhlas so spracovaním osobných údajov,
• bezúhonnosť,
• zdravotná spôsobilosť,
• ovládanie štátneho jazyka.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola Jána Zemana Nová Baňa
Školská 44/6
96801 Nová Baňa
zsjzemananb.edupage.org
0456857317
Kontaktná osoba
Mária Jankoveová
+421907567323