Predmet
Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Zdravotná sestra

Reedukačné centrum, Košice-Sever

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Bankov 15, Košice-Sever
Termín nástupu
1.2.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
27.1.2023
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
58
Platové podmienky
Platové podmienky: podľa zákona 553/2003 Z.z o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a podľa nariadenia vlády SR č. 341/2004 - zaradenie do platovej triedy 4
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
užívateľ MS Ofice - základné
Vzdelanie
1. sestra – diplom v študijnom odbore ošetrovateľstvo (Bc.); diplom o ukončení absolutória v študijnom odbore diplomovaná všeobecná sestra; maturitné vysvedčenie nadobudnuté v študijnom odbore všeobecná sestra alebo detská sestra alebo zdravotná sestra alebo ženská sestra
2. zdravotnícky záchranár – diplom v študijnom odbore urgentná zdravotná starostlivosť (Bc.); maturitné vysvedčenie nadobudnuté v študijnom odbore zdravotnícky záchranár, alebo
3. verejný zdravotník – diplom v študijnom odbore verejné zdravotníctvo (Bc)
Ďalšie požiadavky
pracovná doba pondelka - piatok od 07:30 do 15:30, miesto vhodné aj pre zdravotná sestra na dôchodku.

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti:
a) Sledovať a posudzovať zdravotný stav dieťaťa
b) Informovať a komunikovať s príslušným ošetrujúcom lekárom
c) Sprevádzať dieťa na odborné vyšetrenia
d) Dohliadať na dodržiavanie liečebného režimu dieťaťa
e) Aplikovať lieky predpísané lekárom
f) Viesť zdravotný záznam dieťaťa
g) Zabezpečovať intimitu dieťaťa pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti
h) Spolupracovať pri prijímaní dieťaťa do zariadenia (vykonávať základný hygienický filter a úvodný rozhovor o zdravotnom stave dieťaťa)

Osobnostné predpoklady a zručnosti:
- spoľahlivosť, samostatnosť, flexibilita, bezúhonnosť

požadované doklady: Žiadosť o účasť vo výberovom konaní, profesijný životopis, overené doklady o vzdelaní, súhlas so spracovaním osobných údajov

stránka zariadenia: www.zsbankov.edupage.org

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Reedukačné centrum
Bankov 15
04031 Košice-Sever
www.rcbankov.sk
0556337232,0556337233
Kontaktná osoba
Mgr. Ľubica Majorošová
0905229181