Predmet

Učiteľ/ka SŠ

Gymnázium, Žilina

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Hlinská 29, Žilina
Aprobácia
Informatika, Matematika
Termín nástupu
1.9.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
14.4.2023
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
365
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon č.553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Nariadenie vlády SR č.220/2022 Z.z.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
• splnenie kvalifikačných predpokladov podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancova odborných zamestnancov,
vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa príslušného študijného odboru
Ďalšie požiadavky
požiadavky- žiadosť o zamestnanie, profesijný životopis, doklady o nadobudnutom vzdelaní, súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle platnej legislatívy
bezúhonnosť
požadované doklady doručiť osobne alebo na e-mail do 14.04.2023 do 12:00 hod.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Gymnázium
Hlinská 29
01180 Žilina
www.gymza.sk
0417637700
Kontaktná osoba
Katarina Kitašová
0417637700