Predmet

Účtovník/čka

Gymnázium, Žilina

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Hlinská 29, Žilina
Termín nástupu
1.2.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
27.1.2023
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
365
Platové podmienky
v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z.z
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Word, Excel, Internet ,ovládanie programov Magma(mzdy a personalistika) a ISPIN (účtovníctvo) – je výhodou
Vzdelanie
úplné stredné odborné vzdelanie – ekonomického smeru, účtovníctvo alebo vysokoškolské vzdelanie ekonomického zamerania
Ďalšie požiadavky
Náplň práce:
• samostatné a komplexné vedenie účtovníctva
• spracovanie uzávierky, finančných výkazov a daňových priznaní
• spracovanie výkazov pre úrady sociálneho, zdravotného, dôchodkového zabezpečenia a komunikácia s príslušnými inštitúciami
• zabezpečovanie dodržiavania účtovných termínov
• pravidelný reporting v oblasti účtovníctva
• komplexné vedenie miezd a personalistiky
• vedenie inventarizácie majetku
Zoznam požadovaných dokladov:
1. žiadosť o zaradenie do výberového konania
2. štruktúrovaný životopis
3. kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
4. kópia dokladov o absolvovaní vzdelávacích programov a kurzov
5. písomný súhlas uchádzača so spracovaním svojich osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Gymnázium
Hlinská 29
01180 Žilina
www.gymza.sk
0417637700
Kontaktná osoba
Katarína Kitašová
0908228472