Predmet

Školský špeciálny pedagóg

Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Gemer

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Gemer 61, Gemer
Termín nástupu
1.2.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
29.1.2023
Rozsah úväzku
100%
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Znalosť práce s PC Office, práca s internetom.
Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Pracovná pozícia je vytvorená v rámci NP POP od 1.2.2023 do 31.8.2023.
Výhody: Priama práca so žiakmi od 7:30 do 13:30. Práca so žiakmi so ŠVVP. Spolupráca, komunikácia, porozumenie a vzájomná podpora inkluzívneho tímu.
Ovládanie maďarského jazyka je nevyhnutná.
Potrebné doklady
- žiadosť o prijatie do pracovného pomeru
- profesijný životopis
- doklad o vzdelaní
- súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona GDPR č. 18/2018 Zb. z.
- výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace
- motivačný list
- zápočet rokov

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským
Gemer 61
98201 Gemer
mtasajogomor.edupage.org
0475582184
Kontaktná osoba
Štefan Kiss
0915810344