Predmet

Psychológ, školský psychológ

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Pezinok

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
M. R. Štefánika 15, Pezinok
Termín nástupu
1.3.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
10.2.2023
Rozsah úväzku
100%
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
internet-pokročilý, Word, Excel, mailová komunikácia
Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Flexibilný, zodpovedný, empatický, zvládanie záťažových situácií.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
M. R. Štefánika 15
90201 Pezinok
0336402071
Kontaktná osoba
Katarína Fülöpová
+421905876085