Predmet

Špeciálny pedagóg

Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva ako súčasť Súkromnej spojenej školy, Martin

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Bagarova 30, Martin
Termín nástupu
1.3.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
20.2.2023
Rozsah úväzku
100%
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Internet-pokročilý, Word, Excel, Power Point
Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
zoznam požadovaných dokladov:
• žiadosť o prijatie do pracovného pomeru
• štruktúrovaný profesijný životopis
• kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
• čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
• súhlas so spracúvaním osobných údajov (viď na nižšie uvedenom tlačive: Súhlas so spracúvaním osobných údajov)
• ďalšie požadované doklady budú vyžiadané od vybraného uchádzača

Žiadosti o prijatie do pracovného pomeru zasielajte do: 23.01.2023
na mailovú adresu: [email protected]
Kontakt: 0903 35 88 65

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva ako súčasť Súkromnej spojenej školy
Bagarova 30
03601 Martin
0903897091
Kontaktná osoba
Zuzana Vitkayová
0903358865