Predmet

Učiteľ/ka SŠ

Súkromné gymnázium, Lučenec

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Gemerská cesta 1, Lučenec
Aprobácia
Chémia, Matematika
Termín nástupu
1.9.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
16.6.2023
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
119
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme + PRIMERANÉ FINANČNÉ OHODNOTENIE
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
základná znalosť práce s počítačom
Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Pozitívny vzťah k žiakom, kreativita, príjemné vystupovanie, organizačné a komunikačné schopnosti, flexibilita. Hľadáme ľudí s nadšením pre učenie, ktorí dokážu vzbudiť v žiakoch zvedavosť, dávajú im priestor na otázky, reagujú na ne a pomáhajú im hľadať odpovede, rozvíjať individuálny potenciál žiakov, sú tímoví hráči, majú zodpovedný, tvorivý a profesionálny prístup k práci.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Súkromné gymnázium
Gemerská cesta 1
98401 Lučenec
www.sgymlc.sk
0948 467 890
Kontaktná osoba
Ing. Katarína Molnárová
+421 915 849 417