Predmet

Učiteľ/ka MŠ

Materská škola, Nové Mesto nad Váhom

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Poľovnícka 12, Nové Mesto nad Váhom
Termín nástupu
1.5.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
28.2.2023
Rozsah úväzku
100% (zastupovanie počas rodičovskej dovolenky)
Počet študentov školy
586
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Kvalifikačné predpoklady - v zmysle zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVaŠ SR 1/2020 Z.z.
Úplné stredoškolské vzdelanie - učiteľstvo pre materské školy
Vysokoškolské vzdelanie 1. alebo 2. stupňa - predškolská a elementárna pedagogika.
Ukončené adaptačné vzdelanie výhodou.
Ďalšie požiadavky
-bezúhonnosť
-zdravotná a duševná spôsobilosť
-znalosť štátneho jazyka

Osobnostné predpoklady:
-pozitívny vzťah k deťom
-zmysel pre tímovú prácu
-ochota učiť sa

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Materská škola
Poľovnícka 12
91501 Nové Mesto nad Váhom
www.materskakolanmnv.sk
0327484481,0327484484
Kontaktná osoba
PaedDr. Dana Chmelová
0910334112