Predmet

Zdravotná sestra

Základná škola s materskou školou, Prešov

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Námestie Kráľovnej pokoja 4, Prešov
Termín nástupu
1.2.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
31.8.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
362
Platové podmienky
Platové podmienky vychádzajú z projektu MŠVVaŠ SR s názvom „Zdravotnícky pracovník v materskej škole, základnej škole alebo strednej škole“, a taktiež vychádza z tabuliek odmeňovania zdravotníckych sestier na rok 2022, t. j. 1140 .- eur (brutto).
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Ovládanie PC na užívateľskej úrovni
Vzdelanie
Podľa zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ponúkame prácu s kvalifikáciou:
zdravotná sestra – diplom v študijnom odbore ošetrovateľstvo (Bc.); diplom o ukončení absolutória v študijnom odbore diplomovaná všeobecná sestra; maturitné vysvedčenie nadobudnuté v študijnom odbore všeobecná sestra alebo detská sestra alebo zdravotná sestra,
zdravotnícky záchranár – diplom v študijnom odbore urgentná zdravotná starostlivosť (Bc.); maturitné vysvedčenie nadobudnuté v študijnom odbore zdravotnícky záchranár, verejný zdravotník – diplom v študijnom odbore verejné zdravotníctvo
Ďalšie požiadavky
Ovládanie štátneho jazyka
Je nutné byť registrovaný v príslušnej stavovskej organizácii (komore).

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s materskou školou
Námestie Kráľovnej pokoja 4
08001 Prešov
https://zsmsnkp4.sk/
0517713331
Kontaktná osoba
Renáta Rodáková
0905846748