Predmet

Zdravotná sestra

Základná škola, Bratislava-Dúbravka

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Nejedlého 8, Bratislava-Dúbravka
Termín nástupu
1.2.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
31.1.2023
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
515
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon č. 578/2004 Z.z.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
internet, MS Office (Word, Excel..)
Vzdelanie
sestra – diplom v študijnom odbore ošetrovateľstvo (Bc.); diplom o ukončení absolutória
v študijnom odbore diplomovaná všeobecná sestra; maturitné vysvedčenie nadobudnuté
v študijnom odbore všeobecná sestra alebo detská sestra alebo zdravotná sestra alebo
ženská sestra
 zdravotnícky záchranár – diplom v študijnom odbore urgentná zdravotná starostlivosť
(Bc.); maturitné vysvedčenie nadobudnuté v študijnom odbore zdravotnícky záchranár
 verejný zdravotník – diplom v študijnom odbore verejné zdravotníctvo (Bc.)
Ďalšie požiadavky
Hľadáme milého a empatického človeka s pozitívnym vzťahom k deťom.

Je nutné byť registrovaný v príslušnej stavovskej organizácii (komore).

Ďakujeme všetkým záujemcom o danú pracovnú pozíciu, kontaktovať budeme vybraných uchádzačov.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola
Nejedlého 8
84102 Bratislava-Dúbravka
www.zsnejedleho.edupage.org
02/64530006,0264530006
Kontaktná osoba
Sandra Szofková
0264530006