Predmet

Majster odbornej výchovy

Stredná odborná škola automobilová, Trnava

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Coburgova 7859/39, Trnava
Termín nástupu
1.2.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
31.1.2023
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
300
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
MOV pre skupinu predmetov: STROJÁRSTVO, ELEKTROTECHNIKA, AUTOOPRAVÁRENSTVO

Počet voľných pracovných pozícií: 3

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Stredná odborná škola automobilová
Coburgova 7859/39
91702 Trnava
www.sosatt.sk
0335933920,0335933925,0335536919,0335933921
Kontaktná osoba
Martina Prochásková
0335933921