Predmet

Riaditeľ

Základná škola, Semerovo

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Semerovo 110, Semerovo
Termín nástupu
24.2.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
1.2.2023
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
143
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
MS Office, internet
Ďalšie požiadavky
najmenej 5 rokov pedagogickej praxe, bezúhonnosť, spôsobilosť na právne úkony, zdravotná spôsobilosť, ovládanie štátneho jazyka slovom aj písmom, znalosť legislatívy pre oblasť školstva

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola
Semerovo 110
94132 Semerovo
zssemerovo.edupage.org
0356450050
Kontaktná osoba
Ing. Peter Čelko
0356474101