Predmet

Vedúci technického oddelenia

Spojená škola internátna, Prakovce

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Breziny 256, Prakovce
Termín nástupu
1.3.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
8.2.2023
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
140
Platové podmienky
V zmysle zákona 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
MS Word, Excel, elektronická komunikácia, orientácia na internete
Vzdelanie
Vysokoškolské vzdelanie I.stupňa ekonomického alebo technického zamerania, vysokoškolské vzdelanie II. stupňa ekonomického alebo technického zamerania
Ďalšie požiadavky
Bezúhonnosť (podľa § 3 ods. 1 písm. b) zákona č. 552/2003 Z.z.), spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu (podľa § 3 ods. 1 písm. a) zákona č. 552/2003 Z.z.), riadiace, komunikačné a organizačné schopnosti, znalosť školskej legislatívy

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Spojená škola internátna
Breziny 256
05562 Prakovce
https://ssiprakovce.edupage.org/
0534874115
Kontaktná osoba
PaedDr. Drahoslava Vaščáková
0911025115