Predmet

Učiteľ/ka MŠ

Materská škola, Zvolen

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
E. P. Voljanského 491/3, Zvolen
Termín nástupu
1.3.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
24.2.2023
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
138
Platové podmienky
V zmysle zákona č. 553/2003 Z. z.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVaŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi (žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný životopis, kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní, čestné prehlásenie o bezúhonnosti, súhlas so spracovaním osobných údajov) je potrebné doručiť do 10.2.2023 poštou alebo mailom.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Materská škola
E. P. Voljanského 491/3
96001 Zvolen
www.mslienkazv.webnode.sk
0455350890
Kontaktná osoba
Mgr. Zdena Jankovská
+421455 350 890