Predmet
Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Asistent učiteľa

Základná škola, Malá Ida

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Školská 10, Malá Ida
Termín nástupu
1.2.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
20.1.2023
Rozsah úväzku
50%
Počet študentov školy
301
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
- internet pokročilý, Word, Excel, PowerPoint, Teams
Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Voľné pracovné miesta na dobu určitú od 1.2.2023 do 31.8.2023. V prípade príslušného vzdelania je možné úväzok kumulovať s úväzkom školského psychológa. (50%+50%) Požadované doklady: - žiadosť o prijatie do zamestnania, - profesijný životopis, - motivačný list, - kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, - písomný súhlas na použitie osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Platové podmienky: - budú určené podľa zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Prihlášky a požadované doklady do výberového konania je potrebné zaslať do 20. 01. 2023 mailom na adresu: [email protected] alebo poštou na adresu: Základná škola Malá Ida, Školská 10, 044 20 Malá Ida. V predmete e-mailovej správy uveďte Žiadosť + podkategóriu/kategóriu. Na základe predložených žiadostí bude vedenie školy kontaktovať iba vybraných uchádzačov.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola
Školská 10
04420 Malá Ida
www.zsmida.edupage.sk
0556970124,0910146949
Kontaktná osoba
Alžbeta Ličková
0910146949