Predmet

Vychovávateľ

Centrum voľného času, Považská Bystrica

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Lánska 2575/92, Považská Bystrica
Termín nástupu
1.3.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
31.1.2023
Rozsah úväzku
100%
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
internet, word, ASCagenda, excel
Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Vychovávateľ - samostatný odb. zamestnanec CVČ- oddelenie prírodovedy a ekológie.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Centrum voľného času
Lánska 2575/92
01701 Považská Bystrica
www.cvcpb.sk
0424322508
Kontaktná osoba
Elena Martinková
0903471398