Predmet

Asistent učiteľa

Materská škola, Kvetoslavov

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Hlavná ulica 264/67, Kvetoslavov
Termín nástupu
1.6.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
29.5.2023
Rozsah úväzku
50%
Počet študentov školy
69
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej
republiky č. 338/2019 Z. z., ktorými sa ustanovujú "Platové tarify PZ a OZ a zvýšenie
platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe, účinné od 1. 7. 2022”.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
znalosť práce s PC
Vzdelanie
úplné stredoškolské vzdelanie v súlade s Prílohou č.6 k Vyhláške č. 1/2020 Z.z.
Ďalšie požiadavky
Náplň práce:
- bezprostredná spolupráca s učiteľom v triede pri vzdelávaní detí so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami v súlade s ich vývinovou úrovňou
- pomáhanie pri prekonávaní barier, ktoré plynú zo zdravotného znevýhodnenia
- spoluorganizovanie činnosti dieťaťa počas výchovno – vzdelávacieho procesu v súlade s pokynmi učiteľa súvisiacich s plnením školského vzdelávacieho programu
- pomáhanie pri príprave učebných pomôcok
- pomáhanie pri činnostiach zabezpečujúcich životosprávo- osobná hygiena, stravovanie, obliekanie
- práca na 4 hodiny denne
Prax:
-pedagogická prax minimálne 3 roky
-prax na pozícii asistenta učiteľa pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami minimálne 1 rok
Ostatné predpoklady a zručnosti:
- pozitívny vzťah k deťom
- príjemné vystupovanie
- spoľahlivosť, flexibilita
- uprednostňujeme uchádzača s praxou
K žiadosti je potrebné priložiť:
- profesijný životopis, motivačný list
- kópiu dokladu o najvyššom vzdelaní
- súhlas so spracovaním osobných údajov

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Materská škola
Hlavná ulica 264/67
93041 Kvetoslavov
www.mskvetoslavov.sk
0315625053
Kontaktná osoba
Ing. Soňa Franková
0315625036