Učiteľ/ka MŠ

Materská škola, Vyšná Šebastová

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Vyšná Šebastová 94, Vyšná Šebastová
Termín nástupu
11.1.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
12.12.2023
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
33
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
znalosť práce na PC a MS OFFICE (MS Word, MS Excel, MS PowerPoint)
Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Okrem reakcie na ponuku prostredníctvom tohto portálu, je možné životopis do výberového konania aj doručiť/zaslať v zalepenej obálke do 12. decembra 2023, (rozhodujúci je dátum poštovej pečiatky) na adresu: Obecný úrad Vyšná Šebastová, Vyšná Šebastová 157, 080 06 Prešov.
Obálku označte heslom: „VÝBEROVÉ KONANIE UČITEĽ MŠ – NEOTVÁRAŤ“.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Materská škola
Vyšná Šebastová 94
08006 Vyšná Šebastová
https://73880110.edupage.org/
0517765907,0517767127
Kontaktná osoba
Mgr. Marián Beluško
0905227943