Predmet
Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Majster odbornej výchovy

Stredná odborná škola, Žarnovica

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Bystrická 4, Žarnovica
Termín nástupu
1.2.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
25.1.2023
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
266
Platové podmienky
Podľa platových taríf zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Nariadení vlády Slovenskej republiky č.220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce
vo verejnom záujme (cca 1200,-€)


Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Najmenej úplné stredné odborné vzdelanie, v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. a vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
- Odbor elektrotechnika, automatizácia
Ďalšie požiadavky
možnosť školení v oblasti automatizácie a robotiky

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Stredná odborná škola
Bystrická 4
96681 Žarnovica
www.soszc.eu
0456812372,0911948710,0456812371
Kontaktná osoba
Mária Tomová
0910324350