Predmet

Učiteľ/ka SŠ

Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, Trnava, Trnava

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Zavarská 9, Trnava
Aprobácia
Veterinárna starostlivosť
Termín nástupu
1.2.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
31.1.2023
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
190
Platové podmienky
Plat v zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a v súlade so stupnicou platových taríf podľa platových tried a stupňov.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
- vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
- zameranie veterinárstvo
Ďalšie požiadavky
Pracovná náplň:
- výchova a vzdelanie: odborné veterinárne predmety + veterinárna prax

Zoznam požadovaných dokladov:
- žiadosť o prijatie do zamestnania
- profesijný životopis
- doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
- doklad o zdravotnej spôsobilosti

Všetkým uchádzačom vopred ďakujeme za zaslanie Vašich žiadostí. Kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, Trnava
Zavarská 9
91728 Trnava
www.spostt.edupage.sk
0335555122
Kontaktná osoba
Ing. Ivan Tománek
+421335555123