Pedagogický asistent

Súkromná stredná odborná škola Pro scholaris, Žilina

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Hlavná 2, Žilina
Termín nástupu
1.12.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
1.12.2022
Rozsah úväzku
100%
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.

https://www.minedu.sk/data/att/11187.pdf
Ďalšie požiadavky
Miesto obsadzujeme v súlade s podmienkami projektu MPC "Pomáhajúce profesie". Zamestnanec bude súčasťou Školského podporného tímu v zložení - školská špeciálna pedagogička, školská psychologička, 3 pedagogické asistentky. Žiadosť o zamestnanie spolu so životopisom zašlite na e-mail: [email protected]

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Súkromná stredná odborná škola Pro scholaris
Hlavná 2
01001 Žilina
www.soaza.sk
+421 902 930 201,0903740530
Kontaktná osoba
Mgr. Tomáš Milata
0902 930 201