Predmet

Psychológ, školský psychológ

Základná škola s materskou školou - predprimárne vzdelávanie, Smolenice

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Komenského 3, Smolenice
Termín nástupu
1.12.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
9.12.2022
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
95
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Pracovné miesto je v rámci národného projektu „ Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“ - pracovný pomer na dobu určitú, počas trvania NP POP II /Do 31.8.2023/.
Pracovné miesto je pre materskú školu, s počtom žiakov 110.
V prípade, ak sa projekt predĺži, pracovná pozícia bude platná naďalej.
Životopis, súhlas so spracovaním osobných údajov, kópie dokladov o vzdelaní, praxi a ďalšie doklady budú požadované od vybraného uchádzača pred podpisom prac. zmluvy.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s materskou školou - predprimárne vzdelávanie
Komenského 3
91904 Smolenice
www.smolenice.com
0335587161
Kontaktná osoba
Magdalena Eliasova
0907330110