Predmet

Vychovávateľ

Základná škola, Košice-Nad jazerom

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Bukovecká 17, Košice-Nad jazerom
Termín nástupu
9.1.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
19.12.2022
Rozsah úväzku
80%
Počet študentov školy
252
Platové podmienky
Podľa zákona 552/2003 Z. z. a 553/2003 Z. z. Výška mzdy závisí od stupňa najvyššieho dosiahnutého vzdelania a od dĺžky pedagogickej praxe.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Úplne stredné odborné vzdelanie pedagogického smeru
Splnenie kvalifikačných predpokladov, bezúhonnosti, zdravotnej spôsobilosti a ovládanie štátneho jazyka v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov.
Ďalšie požiadavky
Zoznam požadovaných dokladov:
Žiadosť o prijatie do zamestnania
Profesijný životopis
Motivačný list

Zaslať do 12.12.2022 elektronicky na adresu: [email protected]
Škola si vyhradzuje právo do užšieho výberu kontaktovať iba vybraných uchádzačov. O termíne uskutočnenia osobného pohovoru bude uchádzač informovaný písomne (e-mailom).

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola
Bukovecká 17
04012 Košice-Nad jazerom
www.zsbukke.edupage.org
0557295478
Kontaktná osoba
Zuzana Takáčová Petrilová
0557295478