Predmet

Učiteľ/ka SŠ

Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša, Banská Bystrica

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Hurbanova 6, Banská Bystrica
Aprobácia
Elektrotechnika
Termín nástupu
1.12.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
31.1.2023
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
619
Platové podmienky
V zmysle zákona č. 553/2003 Z.z.
(Od 1000 eur do 1500 eur podľa kvalifikácie a praxe).
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady:
- ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa so zameraním na elektrotechniku,
- prax vítaná v oblasti elektrotechnických meraní a elektroniky.
Ďalšie požiadavky
Voľné pracovné miesto
na obsadenie pozície: učiteľ odborných predmetov

Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady:
- ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa so zameraním na elektrotechniku,
- prax vítaná v oblasti elektrotechnických meraní a elektroniky.

Predpokladaný termín nástupu: ihneď

Typ úväzku: plný
Ďalšie požadované predpoklady:
- bezúhonnosť,
- zdravotná spôsobilosť
- ovládanie štátneho jazyka
Požadované doklady:
- žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym a emailovým kontaktom,
- motivačný list,
- profesijný štruktúrovaný životopis,
- fotokópia dokladu o najvyššom ukončenom vzdelaní,
- písomný súhlas s použitím osobných údajov.

Platové podmienky:
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 338/2019 Z. z., ktorými sa ustanovujú "Platové tarify PZ a OZ a zvýšenie platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe.

Termín podania žiadosti:
Žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť emailom na: [email protected] alebo poštou na adresu školy.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša
Hurbanova 6
97518 Banská Bystrica
www.spsjm.sk
0484723312
Kontaktná osoba
Jana Lubyová
0484723314