Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Ekonóm/ka

Základná škola s materskou školou Pavla Demitru, Dubnica nad Váhom

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Centrum II 87, Dubnica nad Váhom
Termín nástupu
1.12.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
30.11.2022
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
320
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
internet, microsoft office, mozzila, edupage, účtovný program SRS (a.v.i.s) výhodou
Vzdelanie
VŠ alebo SŠ ekonomického charakteru, prax v školstve vítaná
Ďalšie požiadavky
Vedenie tímu ekonomických činností školy (mzdárka, účtovníčka, pokladníčka),
Vykonávanie kontroly nad dodržiavaním platnej účtovnej, mzdovej a daňovej legislatívy vo všetkých strediskách organizácie, samotné účtovanie
Vytváranie modelov finančného rozpočtu a kontrolu plnenia jeho čerpania, príprava analýz, reportov a ekonomických podkladov pre potreby vedenia školy a zriaďovateľa
Vypracovanie štatistických prehľadov a rozborov
Vypĺňanie štatistických výkazov,
Vypracovávanie interných smerníc záväzných pre školu na základe platných finančných, právnych a iných platných predpisov a záväzných noriem, Komunikácia s dodávateľmi, odberateľmi a ostatnými zmluvnými partnermi, Zodpovednosť za finančné riadenie projektov zriaďovateľa a Európskeho spoločenstva.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s materskou školou Pavla Demitru
Centrum II 87
01841 Dubnica nad Váhom
www.skolac2.sk
0424441096
Kontaktná osoba
Mgr. Oto Bača
+421905319213