Učiteľ/ka MŠ

Súkromná špeciálna materská škola, Ružomberok

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Námestie A. Hlinku 56, Ružomberok
Termín nástupu
9.1.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
31.12.2022
Rozsah úväzku
100%
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
základné znalosti microsoft word, excel, power point
Vzdelanie
- spĺňa kvalifikačné predpoklady podľa Vyhlášky 437/2009 Z.z, MŠSR, časť II. Učiteľ materskej školy v triedach a školách pre deti so zdravotným znevýhodnením,
- spĺňa kvalifikačné predpoklady podľa Vyhlášky 1/2020 Z.z. MŠVVaŠ SR o kvalifikačných predpokladoch predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov, príloha č. 1 k vyhláške, diel 1, časť I.
- poznatky z oblasti učiteľ materskej školy v triedach pre deti zo zdravotným znevýhodnením
- bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, samostatnosť, zodpovednosť
Ďalšie požiadavky
- žiadosť o prijatie do zamestnania
- štrukturovaný životopis
- doklady o ukončenom vzdelaní
- súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle nového zákona

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Súkromná špeciálna materská škola
Námestie A. Hlinku 56
03401 Ružomberok
www.noskocentrum.sk
0948199098
Kontaktná osoba
Eva Mušutová
0948199098