Predmet

Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)

Liečebno - výchovné sanatórium, Bratislava-Nové Mesto

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Hrdličkova 21, Bratislava-Nové Mesto
Aprobácia
Anglický jazyk
Termín nástupu
1.12.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
30.11.2022
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
32
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 338/2019 Z. z., ktorými sa ustanovujú "Platové tarify PZ a OZ a zvýšenie platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe, účinné od 1. 1. 2020”. Platové zaradenie je vo vyššej platovej triede, ako na bežnej ZŠ. V priebehu budúceho šk. roka dôjde k navýšeniu platu o 23 %.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
bežný užívateľ
Vzdelanie
Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov. Môže byť ukončené aj vzdelanie v inom smere ako len pedagogické. Určite sa budeme vedieť dohodnúť a nájsť vyhovujúce riešenie.
Ďalšie požiadavky
Práca je vhodná pre tých, ktorí majú radi prácu s deťmi. Sme zariadenie menšieho typu, kde max. počet detí v triede je 8. Vo vyučovacom procese je kladený dôraz na individuálny prístup k dieťaťu. Pozitívom je príjemné pracovné prostredie a priateľský kolektív.
Platové podmienky: odmeňovanie podľa zákona č. 553/2003 Z. z., výhodou je zaradenie do vyššej pracovnej triedy v rámci platovej tarify.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Liečebno - výchovné sanatórium
Hrdličkova 21
83101 Bratislava-Nové Mesto
www.lvsba.sk
0259103512
Kontaktná osoba
Ján Gabčík
0259103512