Predmet

Psychológ, školský psychológ

Súkromná škola umeleckého priemyslu animovanej tvorby, Bratislava-Petržalka

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Vlastenecké námestie 1, Bratislava-Petržalka
Termín nástupu
9.1.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
7.12.2022
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
325
Platové podmienky
Platové podmienky sú určené podľa Zákona č. 311/2001 Z. z. - Zákonníka práce. Funkčný plat bude stanovený podľa dosiahnutého vzdelania a počtu odpracovaných rokov.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
MS Office, mail, Internet
Vzdelanie
Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v požadovanom odbore podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.
Ďalšie požiadavky
Prax v odbore psychológia vítaná.
Žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný životopis, kópie dokladov o vzdelaní, čestné vyhlásenie o bezúhonnosti.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Súkromná škola umeleckého priemyslu animovanej tvorby
Vlastenecké námestie 1
85101 Bratislava-Petržalka
www.uat.sk
0262411668,0262524313
Kontaktná osoba
Mgr. Viera Zavarčíková
+421 2 62411668