Predmet

Vychovávateľ

Základná škola, Piešťany

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Holubyho 15, Piešťany
Termín nástupu
9.1.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
16.12.2022
Rozsah úväzku
100%
Platové podmienky
V zmysle zákona č. 553/2003 Z. z.. (zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme o zmene a doplnení niektorých zákonov)
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Word, Excel, Outlook, Internet
Vzdelanie
Úplné stredné odborné vzdelanie
- v odbore vzdelávania zameraného na učiteľstvo a vychovávateľstvo,
- úplné stredné vzdelanie a doplnenie pedagogickej spôsobilosti.
Odborná a pedagogická spôsobilosť podľa vyhlášky MŠ SR č. 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Na osobný pohovor budú pozvaní len vybratí uchádzači

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola
Holubyho 15
92101 Piešťany
www.zsholubyhopn.edupage.org
0337626596
Kontaktná osoba
Andrej Hanic
0911 952 780