Učiteľ/ka SŠ

Stredná odborná škola pedagogická bl. Laury, Trnava

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Jána Hollého 9, Trnava
Aprobácia
Anglický jazyk, Hudobná výchova, Pedagogika
Termín nástupu
9.1.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
5.1.2023
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
272
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
bežný užívateľ, IKT zručnosti potrebné pre online vzdelávanie
Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, ovládanie štátneho jazyka, ľudský a profesionálny prístup k mladým ľuďom, flexibilita, kreativita, komunikatívnosť, zodpovednosť, záujem pracovať na sebe, vzdelávať sa, podieľať sa na rozvoji školy. Ovládanie hry na hudobný nástroj (klavír). Žiadosť spolu so štruktúrovaným životopisom a kópiami dokladov o vzdelaní, posielajte elektronickou formou na [email protected] do 05.01.2023. Z dôvodu spracovania žiadosti je potrebné uviesť Váš súhlas na spracovanie osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Stredná odborná škola pedagogická bl. Laury
Jána Hollého 9
91701 Trnava
www.pasa.sk
0335340056
Kontaktná osoba
PhDr. Eva Hirnerová
+421 918 739 299