Predmet

Majster odbornej výchovy

Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách, Senica

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica
Termín nástupu
1.9.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
31.8.2023
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
597
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon č. 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády SR č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
- od platovej tarify 4 až do platovej tarify 6 v závislosti od dosiahnutého vzdelania + zvýšenie platovej tarify za odpracované roky podľa tabuliek platových taríf pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Word, Excel, Microsoft Outlook...
Vzdelanie
- vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky SVVS SR 1/2020 Z. z. (vyučený v odbore murár + pedagogické minimum, vyučený v odbore murár + VŠ I. st. (Bc.)-Majster odbornej výchovy).

Ďalšie požiadavky
Náplň práce: pedagogická činnosť majstra odbornej výchovy v učebnom odbore: murár, stavebná výroba.

V prípade záujmu o pracovnú pozíciu posielajte, prosím, svoje žiadosti a životopisy na adresu: Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách, V. Paulínyho Tótha 31/5, 905 01 Senica alebo na e-mail: [email protected]
Po posúdení jednotlivých životopisov budú vybraní uchádzači o pracovnú pozíciu kontaktovaní a pozvaní na plánované výberové konanie.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách
V. Paulínyho Tótha 31/5
90501 Senica
www.sossenica.sk
0346512713,0346513790,0346983440
Kontaktná osoba
Katarína Valentová
0346983441