Predmet

Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)

Základná škola s materskou školou, Košice-Ťahanovce

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Želiarska 4, Košice-Ťahanovce
Aprobácia
Matematika
Termín nástupu
1.12.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
30.11.2022
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
152
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
word, excel
Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Zoznam požadovaných dokladov:
• žiadosť o prijatie do zamestnania
• štruktúrovaný profesijný životopis
• súhlas so spracovaním osobných údajov
• doklady o nadobudnutom vzdelaní (kópia)
• od úspešného uchádzača budú ďalej požadované:
• potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti, nie staršie ako 3 mesiace.
• čestné vyhlásenie o bezúhonnosti a potvrdenie, že uchádzač podal žiadosť o odpis z registra trestov, nie staršie ako 3 mesiace

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s materskou školou
Želiarska 4
04013 Košice-Ťahanovce
www.zszelke.edu.sk
0556367007
Kontaktná osoba
Mgr. Viera Kuliková
0905234472