Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Kuchár / kuchárka

Základná škola s materskou školou Samuela Timona, Trenčianska Turná

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Trenčianska Turná 30, Trenčianska Turná
Termín nástupu
2.1.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
30.11.2022
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
432
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Hľadáme kuchárku s odbornou kvalifikáciou v okruhu stravovania - stredná odborná škola (učebný odbor kuchár alebo cukrár)
Ďalšie požiadavky
Zoznam požadovaných dokladov: žiadosť, profesijný životopis, doklady o dosiahnutom vzdelaní, potvrdenie o predchádzajúcich zamestnaniach, hygienické osvedčenie pri práci s potravinami, zdravotný preukaz a súhlas na spracovanie osobných údajov v zmysle zákona o ochrane osobných údajov zasielajte na adresu školy (tlačivo k súhlasu je súčasťou inzerátu).

Iné požiadavky: bezúhonnosť, zručnosť, flexibilita, zdravotná spôsobilosť

Súhlas so spracovaním osobných údajov


Meno/priezvisko: _____________________________________________
Dátum narodenia: _____________________________________________
(ďalej len „dotknutá osoba“ )


Nižšie podpísaná dotknutá osoba dávam súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle § 5 písm. a) a v zmysle § 14 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

prevádzkovateľovi:
Prevádzkovateľ: Základná škola s materskou školou Samuela Timona, Trenčianska Turná 30, 913 21 Trenčianska Turná
IČO: 31 201 458

v rozsahu: predloženom v mojej žiadosti o prijatie do pracovného pomeru vrátane _____ ks príloh
na účel: uloženia osobných údajov v databáze uchádzačov o zamestnanie prevádzkovateľa


súhlas poskytujem na obdobie : _______________
(uveďte počet mesiacov alebo rokov, alebo presný dátum do ktorého nám súhlas poskytujete)Dátum _____________________ ______________________________
podpis dotknutej osoby

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s materskou školou Samuela Timona
Trenčianska Turná 30
91321 Trenčianska Turná
www.zstrencturna.sk
0326585221
Kontaktná osoba
Beáta Sabová
0903844737