Predmet

Odborný zamestnanec - správca počitačovej siete

Spojená škola sv. Františka Assiského, Malacky

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Kláštorné nám. 1, Malacky
Termín nástupu
1.9.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
30.6.2023
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
708
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Úplné stredné vzdelanie a vysokoškolské vzdelanie I.st. / II. st. so zameraním na informatiku a informačné technológie, príp. blízke technické vzdelanie
Prax v odbore minimálne 2 roky
Primeraná znalosť práce s digitálnymi technológiami
Dôslednosť, zodpovednosť
Ďalšie požiadavky
Pracovná náplň:
 Administrátor školského systému ASC agenda
 Správca školského informačného systému EduPage
 Správa a údržba webovej stránky školy – systém WordPress
 Riešenie softwarových a hardwarových požiadaviek – prvý
kontakt, analýza problému
 Odborná pomoc a poradenstvo zamestnancom v oblasti
používania digitálnych technológií
 Registratúra IKT
Žiadosť o prijatie do zamestnania je potrebné zaslať elektronicky na adresu [email protected] alebo odoslať poštou, príp. doručiť osobne na adresu školy (Spojená škola sv. Františka Assiského, Kláštorné nám. 1, 901 01 Malacky) do 1. decembra 2022.
K žiadosti je potrebné priložiť:
 Životopis (aj s uvedením telef. čísla)
 Súhlas so spracovaním osobných údajov na účely výberového
konania
Vybraní uchádzači budú telefonicky pozvaní na osobný pohovor.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Spojená škola sv. Františka Assiského
Kláštorné nám. 1
90101 Malacky
www.csmalacky.sk
0347723803
Kontaktná osoba
Mgr. Elena Kabarcová
0917 350 117