Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Psychológ, školský psychológ

Hotelová akadémia, Liptovský Mikuláš

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Čs. brigády 1804, Liptovský Mikuláš
Termín nástupu
1.2.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
30.11.2022
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
523
Platové podmienky
Podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Internet, MS Office
Vzdelanie
Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Ďalšie požiadavky
Prax v odbore psychológia vítaná

Práca vhodná aj pre absolventa

Žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný životopis, kópie dokladov o vzdelaní, čestné vyhlásenie o bezúhonnosti

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Hotelová akadémia
Čs. brigády 1804
03101 Liptovský Mikuláš
www.halm.sk
0445522972
Kontaktná osoba
Lýdia Dvorožňáková
+421905857319