Predmet

Liečebný pedagóg

Elokované pracovisko ako súčasť Súkromnej základnej školy pre žiakov s autizmom, Banská Bystrica

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Komenského 12, Banská Bystrica
Termín nástupu
1.5.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
22.4.2024
Rozsah úväzku
100%
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
práca v triede so žiakmi s pridruženou diagnózou autizmus
výkon práce je v elokovanom pracovisku v Banskej Bystrici

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Elokované pracovisko ako súčasť Súkromnej základnej školy pre žiakov s autizmom
Komenského 12
97401 Banská Bystrica
https://zsautizmus.edupage.org/
-
Kontaktná osoba
Elena Pálková
0948320669