Predmet

Vychovávateľ

Základná škola Andreja Hlinku, Ružomberok

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Černovských martýrov 29, Ružomberok
Termín nástupu
1.1.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
20.12.2022
Rozsah úväzku
70%
Počet študentov školy
140
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
na úrovni kamarátskeho vzťahu
Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
sú uvedené na:

https://zsandrejahlinku.edupage.org/a/volne-pracovne-miesta

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola Andreja Hlinku
Černovských martýrov 29
03406 Ružomberok
www.zscernovark.edu.sk
0444322416
Kontaktná osoba
Bibiana Kľačková
+421911040330