Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Psychológ, školský psychológ

Základná škola, Podvysoká

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Podvysoká 307, Podvysoká
Termín nástupu
1.12.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
25.11.2022
Rozsah úväzku
50%
Počet študentov školy
197
Platové podmienky
Určené v zmysle zákona č.138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č.553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
MS Office, Internet
Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Pracovné miesto je v rámci národného projektu „ Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“ - pracovný pomer na dobu určitú, počas trvania NP POP II /Do 31.8.2023/
Životopis, súhlas so spracovaním osobných údajov, kópie dokladov o vzdelaní, praxi a ďalšie doklady budú požadované od vybraného uchádzača pred podpisom prac. zmluvy.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola
Podvysoká 307
02357 Podvysoká
www.zspodvysoka.edupage.org
0414346218
Kontaktná osoba
ZŠ Podvysoká Beclerová
0911858515