Predmet

Vychovávateľ

Základná škola s materskou školou, Dobrá Voda

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Dobrá Voda 150, Dobrá Voda
Termín nástupu
1.1.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
22.12.2022
Rozsah úväzku
78%
Počet študentov školy
67
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Zoznam požadovaných dokladov: žiadosť o prijatie do zamestnania, odpis z registra trestov, štruktúrovaný životopis, doklady o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, súhlas so spracovaním osobných údajov, posledný zápočtový list, lekárske potvrdenie od všeobecného lekára o zdravotnej spôsobilosti. Požadované doklady zasielajte na adresu: [email protected] alebo na ZŠ s MŠ Dobrá Voda, 919 54 Dobrá Voda 150. Bližšie informácie poskytne kontaktná osoba: Mgr. Mária Valjentová, tel. 0911 908 487

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s materskou školou
Dobrá Voda 150
91954 Dobrá Voda
www.zsdvoda.edupage.sk
0335547106
Kontaktná osoba
Mária Valjentová
0911 908 487