Predmet
Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Majster odbornej výchovy

Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Košice-Juh

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Kukučínova 23, Košice-Juh
Termín nástupu
21.11.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
18.11.2022
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
281
Platové podmienky
V zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, nariadenia vlády SR 341/2004 Z.z., v znení NV č. 354/2018 Z. z., ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme a v zmysle NV č.338/2019 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, minimálna výška mesačného platu u začínajúceho pedagogického zamestnanca s ÚSO je 761,00 Eur pri plnom úväzku.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Microsoft Word - základy, Microsoft Excel - základy, Microsoft PowerPoint
Vzdelanie
- ukončené úplné stredoškolské odborné vzdelanie, alebo VŠ vzdelanie v
odbore poľnohospodárstvo (alebo iných príbuzných odborov), podľa
vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z., o kvalifikačných predpokladoch
pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
- vodičské oprávnenie typu B,T
Ďalšie požiadavky
Pracovná pozícia - majster odbornej výchovy pre učebný odbor agromechanizátor, opravár.
Požadované doklady:
- žiadosť o prijatie do zamestnania,
- profesijný životopis,
- kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
- čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti a čestné vyhlásenie o
bezúhonnosti podľa § 15, Zákona č. 138/2019 Z.z.,
- písomný súhlas so spracúvaním osobných údajov podľa zákona
č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.
Žiadosti o prijatie do zamestnania so životopisom môžete posielať poštou, osobne alebo e-mailom na adresu: [email protected]
Na pracovný pohovor budú pozvaní len vybraní uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady, a iné kritériá a požiadavky v súvislosti s obsadzovaným voľným pracovným miestom.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku
Kukučínova 23
04012 Košice-Juh
www.sospsvke.edu.sk
0556855389
Kontaktná osoba
Ing. Miroslava Gulášová
0918656030