Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Školník

Škola umeleckého priemyslu, Bratislava-Ružinov

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Sklenárova 7, Bratislava-Ružinov
Termín nástupu
15.11.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
30.11.2022
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
343
Platové podmienky
Odmeňovanie v zmysle zákona NR SR č. 224/2019 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Ďalšie požiadavky
Vykonávanie školníckych, údržbárskych a záhradníckych prác v objekte školy, zabezpečovanie dovozu a odvozu pošty, materiálu a zariadení potrebných pre zabezpečenie výchovnovzdelávacieho procesu a chodu školy, údržba zvereného motorového vozidla, funkcia vodiča, otváranie a zatváranie objektov školy atď.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Škola umeleckého priemyslu
Sklenárova 7
82489 Bratislava-Ružinov
www.zsssvba.sk
0253414613, 0253414615, 0253414857
Kontaktná osoba
Ing. Milan Búci, PhD., MBA
0253414615