Predmet

Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)

Základná škola s materskou školou, Ráztočno

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Komenského 428/43, Ráztočno
Aprobácia
Dejepis, Chémia, Technika
Termín nástupu
5.12.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
30.11.2022
Rozsah úväzku
75%
Počet študentov školy
78
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať Zákon č. 553/2003 Z. z. a nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Na osobný pohovor budú pozvaní vybraní uchádzači.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s materskou školou
Komenského 428/43
97231 Ráztočno
www.raztocno.sk
0465470120
Kontaktná osoba
Mgr. Adriana Fedorová
0904 143 212