Predmet

Vychovávateľ

Súkromná základná škola, Lučenec

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Ulica B. Nemcovej 1, Lučenec
Termín nástupu
10.4.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
2.1.2023
Rozsah úväzku
100% (zastupovanie počas rodičovskej dovolenky)
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Do nášho Súkromného školského klubu Oskarko, ktorý je súčasťou SZŠ hľadáme kolegu/kolegyňu na pozíciu "Vychovávateľ v ŠKD".
Od uchádzača o pracovnú pozíciu budeme vyžadovať trpezlivý prístup k deťom, príjemné vystupovanie, profesionalitu pri spolupráci s rodičmi , zodpovednosť, vzťah k športu , turistike a k prírode a v neposlednom rade tvorivosť a dobrú schopnosť v ovládaní IT zručností . Prvoradá je kvalifikovanosť v obore vychovávateľ-ka , na iné ponuky a typ vzdelania nebudeme reflektovať.
V našej škole rešpektujeme rôznorodosť detí a ich talentov a preto je potrebný individuálny, rešpektujúci a láskavý prístup .Uvítame aj animátorské zručnosti a a vzťah k hudbe, tancu a hlavne k logickým hrám. Uchádzaš by mal mať špecifické záujmy v niektorej z prírodovedných oblastí.
Schopnosť pracovať v tíme je len bonusovým bodom a skúsenosti s využívaním inovatívnych foriem a metód práce ,taktiež.
Uchádzaš musí vedieť bezproblémovo dochádzať aj na ranné dozory niekoľkokrát do týždňa v čase od 6.45- 7.45 h.
Svoje žiadosti nám zasielajte na e -mal: [email protected]

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Súkromná základná škola
Ulica B. Nemcovej 1
98403 Lučenec
www.szsoskar.sk
0908389420
Kontaktná osoba
PaedDr.Gabriela Šagátová
0908389420