Učiteľ/ka ZŠ (1. stupeň)

Súkromná základná škola, Lučenec

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Ulica B. Nemcovej 1, Lučenec
Termín nástupu
1.9.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
28.2.2023
Rozsah úväzku
100%
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Ovládanie Microsoft office, Teams, Edupage, Outlook, Zoom, Wordvall,Internet
Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Ďalšie požiadavky: vítaný anglický jazyk - doplňujúce štúdium alebo iný aprobačný predmet napr. biológia, slovenský jazyk, matematika
Uchádzač o pracovnú pozíciu by mal mať láskavý prístup k žiakom, príjemné vystupovanie, profesionalitu, zodpovednosť a v neposlednom rade tvorivosť a chuť pracovať aj na svojom ďalšom rozvoji. Prvoradá je kvalifikovanosť a odbornosť v obore Učiteľ pre 1.stupeň ZŠ .
Na iné aprobácie a typ vzdelania nebudeme reflektovať.
Vítaná je skúsenosť s prácou s nadanými žiakmi ,či už ako rodič alebo učiteľ. V našej škole rešpektujeme rôznorodosť nadania detí a preto je samozrejmosťou individuálny, rešpektujúci a láskavý prístup k našim žiakom. Schopnosť pracovať v tíme je len bonusovým bodom a skúsenosti s využívaním inovatívnych foriem a metód práce taktiež.

Čo očakávame od ideálneho kandidáta?
*Osvojiť si a zvnútorniť filozofiu, ciele a víziu školy
*Kvalifikovanosť vyučovať anglický jazyk na 1.stupni ZŠ
* Aplikovať do vyučovacieho procesu inovatívne postupy a kreativitu práce, smerovať ich k modernému vzdelávaniu.
*Pracovať aj nad rámec pracovných povinností.
* Byť pružný a schopný reagovať na nové trendy vo vzdelávaní.
* Mať splnené kvalifikačné predpoklady vyplývajúce zo zákona.
* Byť tímovým hráčom, vedieť spolupracovať s rodičmi .
*Byť zapálený profesionál, ktorý sa rád oboznámi s problematikou
vzdelávania nadaných detí a ich výchovou .
* Učenie nemôže byť pre Vás len práca .

Naša vízia: ,, Objav svoj potenciál a škola bude zážitkom. "
Vaše životopisy nám zasielajte na e -mail : [email protected]
Ak o nás neviete, bude dobré zoznámiť sa najskôr s našim štýlom vzdelávania a metódami práce na : https://www.szsoskar.sk/, resp.FB SZS OSKAR

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Súkromná základná škola
Ulica B. Nemcovej 1
98403 Lučenec
www.szsoskar.sk
0908389420
Kontaktná osoba
PaedDr.Gabriela Šagátová
0908389420