Predmet

Učiteľ/ka SŠ

Stredná priemyselná škola stavebná, Žilina

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Veľká okružná 25, Žilina
Aprobácia
Anglický jazyk, Slovenský jazyk
Termín nástupu
1.9.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
9.6.2023
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
561
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Ovládanie programov balíka MS OFFICE
Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Ovládanie štátneho jazyka, spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, bezúhonnosť odpis z registra trestov – úspešný uchádzač), prax v odbore vítaná.
Pozícia je vhodná aj pre absolventa /absolventku VŠ bez predchádzajúcich pracovných skúseností.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Stredná priemyselná škola stavebná
Veľká okružná 25
01001 Žilina
https://spssza.edupage.org/
0415621331,0415621528
Kontaktná osoba
Lukáš Játy
0919040735