Predmet

Učiteľ/ka SŠ

Gymnázium, Ružomberok

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Š. Moyzesa 21, Ružomberok
Aprobácia
Informatika
Termín nástupu
1.12.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
28.11.2022
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
427
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Vítané sú skúsenosti s implementáciou digitálnych technológií do vyučovacieho procesu.
Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Vyučovanie predmetu informatika + činnosti súvisiace s pedagogickou prácou.
Práca so špičkovým digitálnym vybavením v rámci projektu digitalizácie, možnosť profesionálneho rastu.
Práca v projektovom tíme a plnenie úloh školského digitálneho koordinátora. Digitalizácia školy, pomoc pri digitalizácii vyučovacieho procesu, začleňovanie IT do vyučovacích predmetov.
Všeobecné spôsobilosti: pedagogické zručnosti, kultivovaný prejav, vysoká počítačová gramotnosť, projektové zručnosti.
Osobnostné predpoklady: empatia, komunikatívnosť, kreativita, schopnosť pracovať v tíme, schopnosť riešiť pracovné problémy.
Úspešný uchádzač bude navyše odmeňovaný podľa platných predpisov v rámci projektu Školský digitálny koordinátor a za prácu v projektovom tíme.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Gymnázium
Š. Moyzesa 21
03401 Ružomberok
www.gymrk.sk
0444323104
Kontaktná osoba
Iveta Kmeťová
0948830073