Predmet

Učiteľ/ka MŠ

Materská škola Nepoškvrneného srdca Panny Márie, ako organizačná zložka Spojenej školy, Malacky

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Kláštorné námestie 1, Malacky
Termín nástupu
1.3.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
31.1.2023
Rozsah úväzku
100% (zastupovanie počas rodičovskej dovolenky)
Počet študentov školy
72
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
-dobrá úroveň ovládania PC (Word, Excel, PowerPoint, práca s internetom)
Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Osobnostné predpoklady a zručnosti:
Do nášho tímu hľadáme milú, empatickú, komunikatívnu, kreatívnu, inovatívnu pani učiteľku- “sprievodcu“ detí s dobrými organizačnými zručnosťami.
Ďalšie požiadavky:
 podporovať túžbu detí poznávať svet okolo nich.
 viesť deti k samostatnosti a zodpovednosti voči svojmu okoliu.
 vytvárať vlastné materiály a vzdelávacie pomôcky.
 podporovať a rozvíjať prirodzené nadanie detí.
 komunikácia s rodičmi, účasť na individuálnych konzultačných stretnutiach.
 reportovanie aktivít
 pravidelné vedenie pedagogickej dokumentácie.
 spolupráca s vedením škôlky, účasť na poradách a akciách škôlky
 príprava na dennú činnosť
Žiadosť o prijatie do zamestnania je potrebné odoslať poštou alebo zaslať elektronicky na adresu [email protected] , príp. doručiť osobne na adresu školy (Spojená škola sv. Františka Assiského, Kláštorné nám. 1, 901 01 Malacky).

K žiadosti je potrebné priložiť:
 profesijný životopis (aj s uvedením telef. čísla) , motivačný list
 kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
 Súhlas so spracovaním osobných údajov na účely výberového konania
Vybraní uchádzači budú telefonicky pozvaní na osobný pohovor.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Materská škola Nepoškvrneného srdca Panny Márie, ako organizačná zložka Spojenej školy
Kláštorné námestie 1
90101 Malacky
www.csmalacky.sk
0347723803
Kontaktná osoba
Mgr. Daniel Masarovič-riaditeľ
0918 756 548