Učiteľ/ka SŠ

Súkromná spojená škola, Poprad

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Rovná 597/15, Poprad
Aprobácia
Chémia
Termín nástupu
1.2.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
22.12.2022
Rozsah úväzku
67%
Počet študentov školy
302
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Časť úväzku je v triedach bilingválneho (slovensko-anglického) gymnázia. Podmienkou pre prijatie uchádzača je preto aprobácia s predmetom anglický jazyk, resp. absolvovaná štátna jazyková skúška z anglického jazyka.
Od školského roku 2023/2024 možnosť 100% úväzku.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Súkromná spojená škola
Rovná 597/15
05801 Poprad
www.lifeacademy.sk
0527721942
Kontaktná osoba
Mgr. Soňa Svienta
0918 473 448