Predmet

Učiteľ/ka MŠ

Materská škola, Senec

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Kysucká 9, Senec
Termín nástupu
28.10.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
31.3.2023
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
245
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Ďalšie príplatky závisia od pedagogickej praxe, na funkčnom zaradení a dosiahnutom vzdelaní.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVaŠ SR 1/2020 Z.z.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore učiteľstvo pre materské školy.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Materská škola
Kysucká 9
90301 Senec
https://mskysucka.edupage.org/
0245924651,02-45924651
Kontaktná osoba
Bc. Katarína Potočárová
0918250132